Noorzorg

Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag 8:00/18:00

WERKGEBIED

WERKGEBIED

NoorZorg is actief in deze gebieden en dat is gebaseerd op empathie, deskundigheid en toewijding. NoorZorg is trots op dat wij deel uitmaken van de thuiszorggemeenschap in Amsterdam,  Zwanenburg en Badhoevedorp, waar wij naar streven om de kwaliteit van leven van de cliënten te verbeteren en hen te helpen om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. NoorZorg zet zich in om hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden aan iedereen die dat nodig heeft in deze prachtige en diverse regio’s.

Klachten procedure

Het doel van deze klachtenprocedure is om een gestructureerde en klantgerichte aanpak te bieden voor het indienen, onderzoeken en oplossen van klachten met betrekking tot onze thuiszorgdiensten via onze website. We streven ernaar om klachten snel en eerlijk af te handelen en onze klanten tevreden te stellen.
Indienen van een klacht:

 1. Klanten kunnen een klacht indienen via de volgende kanalen:
  Online via ons contactformulier op de website.
  Per e-mail naar info@noorzorg.com.
  Telefonisch op: +31 6 47 34 41 64.
 2. De klacht dient de volgende informatie te bevatten:
  Naam en contactgegevens van de klant.
  Omschrijving van de klacht, inclusief relevante details en data.
  Eventuele ondersteunende documentatie.

Ontvangstbevestiging:

Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging met de volgende informatie:

 • De datum van ontvangst van de klacht.
 • Een samenvatting van de klacht.
 • De naam en contactgegevens van de persoon die de klacht zal onderzoeken.

Onderzoek van de klacht:

 1. Onze klantenservice zal de klacht onderzoeken en proberen een oplossing te vinden.
 2. De klant ontvangt binnen 5 dagen  na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie met onze bevindingen en eventuele voorgestelde oplossingen.

Oplossing en Follow-up:

 1. Als de klant akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, zal de klacht als opgelost worden beschouwd.
 2. Indien de klant niet tevreden is met de voorgestelde oplossing, kan hij/zij dit aangeven en zal verdere escalatie worden overwogen.
 3. Bij escalatie zal de klacht worden doorverwezen naar de directie voor verdere behandeling en opvolging.
 4. Alle klachten worden geregistreerd en geanalyseerd om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Vertrouwelijkheid: Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, en de privacy van de klant wordt te allen tijde gerespecteerd.

Contactgegevens voor klachten:

 • Online contactformulier: Contact
 • E-mail: info@noorzorg.com
 • Telefoon: +31 6 47 34 41 64

Deze klachtenprocedure is bedoeld om een duidelijke en gestructureerde aanpak te bieden voor het behandelen van klachten op onze thuiszorg website. We streven ernaar om onze klanten de best mogelijke service te bieden en zullen klachten serieus nemen en adequaat afhandelen.